• Sikovet

Opis:

Antitimpanikum. Preparat se pomeša sa 3-5 l vode i aplikuje se životinjama peroralno i to govedima jedna boca na jednu životinju, a kod ovaca i koza 1 boca na 3-4 životinje.

Sastav:

U 100g emulzije nalazi se 3 grama dimetilpolisiloksana.

Pakovanje:

50 ml

Primena:

50 ml na 3-5 litra vode.

Uputstvo za upotrebu:

Preparat ima osobinu da sprečava stvaranje pene, a nastale mehurove pene razgrađuje.