• ChemocHlor Multi

Opis:

Idealno za male kućne bazene - štiti kupače od zaraznih bolesti. OSOBINE: HLOR TABLETE 20gr su bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovani hlor koje se polagano rastvara u vodi. Laganim rastvaranjem se oslobađa hlor i vrši oksidaciju vode i ubija viruse i bakterije koji se nalaze u vodi. Može se upotrebljavati u zatvorenim i otvorenim /spoljnim/ bazenima.

Sastav:

Trihloroisocijanurat kiselina (900 gr/kg) CAS: 87-90-1.

Uputstvo za upotrebu:

Podesimo pH vode u bazenu između 7,2-7,6. Podešavanje vršiti sa pH- ili pH+ granulatom. Ako je potrebno izvršimo šok tretman vode pomoću Sani-granulata i to 100-150 grama granulata na 10 m3 vode. U plastičnu šupljikavu posudu (skimer) stavimo 1 kom. Hlor tabletu od 20 grama za bazen od 1-5 m3 vode a 2 kom. Hlor tablete od 20 grama u bazen od 5-10 m3 vode. Tablete se polagano rastvaraju 2-5 dana i vaš bazen je zaštićen od bakterija i virusa. Ako je temperatura vode veća od 25 stepeni doći će do bržeg rastvaranja tableta. Kada se tablete potroše stavite druge. Proveravati koncentraciju hlora u bazenu minimalno 2 puta nedeljno pomoću KOMPARATORA (POOL TESTER) i održavati ga u granicama od 0,3-1,5 mg/lit (ppm). Kod dezinfekcije sa Hlor tabletama obavezno u bazen dodavati i jedan od Algicida ( algi killer, algimax eliminator ili sani super-algicid). VAŽNO UPOZORENJE: Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2 -7.6 . Ako je pH vode ispod 7,0 potrebno ga je podići upotrebom pH- plus granulata. Ako je pH vode iznad 7,8 potrebno ga je spustiti upotrebom pH- minus granulata. Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit. Jako je važno podesiti nivo hlora u startu na optimalni nivo.Ako je potrebno upotrebiti Sani granulat koji se brzo rastvara u vodi t.j. izvršiti šokiranje vode i posle nastaviti sa održavanje nivoa hlora sa tabletama. U PREPORUČENIM DOZAMA HLOR TABLETE 20 NISU TOKSIČANE I NE DELUJE NA KOŽU. ANTIMIKROBNO DELOVANJE: HLORNE TABLETE 20 imaju široki spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija,viruse (uključujući HBV i HIV) gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti.